Kmiecik Zbigniew R., Udział w wydaniu zaskarżonej decyzji jako podstawa wyłączenia pracownika organu

Artykuły
Opublikowano: PPP 2019/1/63-77
Autor:
Rodzaj: artykuł

Udział w wydaniu zaskarżonej decyzji jako podstawa wyłączenia pracownika organu

Słowa kluczowe: wyłączenie pracownika organu, udział w postępowaniu, wydanie decyzji, kontrola decyzji

Jedną z okoliczności skutkujących wyłączeniem z mocy prawa pracownika organu administracji publicznej od udziału w postępowaniu administracyjnym jest jego udział w wydaniu zaskarżonej decyzji (art. 24 § 1 pkt 5 k.p.a. ). Z natury rzeczy ta przesłanka wyłączenia pracownika organu może wystąpić wyłącznie w postępowaniu wtórnym (kontrolnym), tj. postępowaniu zmierzającym do weryfikacji i/lub wzruszenia decyzji wydanej w wyniku postępowania pierwotnego, tj. postępowania prowadzonego w zwykłym trybie w I instancji.

Najistotniejszym, a jednocześnie najbardziej niejasnym i kontrowersyjnym zagadnieniem związanym z tą przesłanką wyłączenia pracownika organu jest określenie, jakie działania organów administracji oraz pracowników organów (urzędów organów) podejmowane w postępowaniu pierwszoinstancyjnym należy kwalifikować jako „branie udziału w wydaniu zaskarżonej decyzji”.

1.Przegląd poglądów doktryny

Teoretycznie możliwe są...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX