Daniel Paweł, Udział społeczeństwa w procedurze planistycznej – rzeczywiste uprawnienie czy "przykry" obowiązek organu

Artykuły
Opublikowano: ST 2019/7-8/7-16
Autor:
Rodzaj: artykuł

Udział społeczeństwa w procedurze planistycznej – rzeczywiste uprawnienie czy "przykry" obowiązek organu

Celem niniejszego artykułu jest dokonanie krytycznej oceny udziału społeczeństwa we wczesnym etapie procedury planistycznej, a w szczególności ustalenie, czy przyjęty „prewencyjny” charakter uprawnień przyznanych społeczeństwu w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym rzeczywiście umożliwia wpłynięcie na treść przyjmowanych aktów, czy też ma charakter jedynie formalny, pozbawiony praktycznej doniosłości.

Dokonana analiza obowiązujących rozwiązań prawnych oraz orzecznictwa sądów administracyjnych prowadzi do wniosku, że przyjęty obecnie model partycypacji społecznej w procedurze planistycznej nie jest doskonały i nie gwarantuje właściwej ochrony praw osób zainteresowanych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX