Udział prokuratora w postępowaniu o udostępnienie informacji publicznej - OpenLEX

Kwaśniak Aleksander, Udział prokuratora w postępowaniu o udostępnienie informacji publicznej

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2021/9/103-124
Autor:
Rodzaj: artykuł

Udział prokuratora w postępowaniu o udostępnienie informacji publicznej

Streszczenie

Prawo dopuszcza udział prokuratora, jako strażnika praworządności, w każdym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy. Kwestią dotychczas nieporuszaną w literaturze jest możliwość udziału prokuratora w postępowaniu o udostępnienie informacji publicznej, którego nie należy mylić z postępowaniem administracyjnym. Zdaniem autora artykułu, udział prokuratora w takim postępowaniu jest nie tylko de lege lata możliwy, ale wręcz pożądany. W razie stwierdzenia naruszenia przepisów prawa, prokurator będzie dysponował nie tylko środkami prawnymi właściwymi dla procedury administracyjnej, ale też możliwością wszczęcia postępowania przygotowawczego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX