Rogalski Maciej, Udostępnianie danych telekomunikacyjnych sądom i prokuraturom

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2015/12/59-73
Autor:
Rodzaj: artykuł

Udostępnianie danych telekomunikacyjnych sądom i prokuraturom

Streszczenie

W artykule przedstawiono problematykę udostępniania danych telekomunikacyjnych sądom i prokuraturom. Omówiono wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 8 kwietnia 2014 r., który stwierdził nieważność dyrektywy 2006/24/WE w sprawie gromadzenia i udostępniania danych telekomunikacyjnych oraz jego wpływ na regulacje polskie i praktykę stosowania odpowiednich przepisów. Omówiono podstawowe problemy związane z udostępnianiem danych telekomunikacyjnych: brak precyzji przepisów będących podstawą udostępniania danych telekomunikacyjnych, nieobowiązywanie zasady subsydiarności, zakres obowiązywania tajemnic zawodowych, a także okres przechowywania danych telekomunikacyjnych. W artykule sformułowane są również propozycje rozwiązania przedstawionych problemów.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX