Artykuły
Opublikowano: PPH 2008/2/30-38
Autor:
Rodzaj: artykuł

Uchylenie zagranicznego wyroku sądu polubownego a jego uznanie na terytorium Polski

Zagadnienie relacji pomiędzy postępowaniem o uznanie (stwierdzenie wykonalności) zagranicznego orzeczenia arbitrażowego na terytorium RP a postępowaniem o uchylenie tego orzeczenia toczącym się w kraju jego pochodzenia jest szczególnie interesujące i istotne z praktycznego punktu widzenia. W niniejszym opracowaniu autor analizuje m.in. kwestię wpływu uchylenia orzeczenia arbitrażowego w kraju jego pochodzenia na możliwość uznania (stwierdzenia wykonalności) tego orzeczenia na terytorium RP oraz skutki uchylenia orzeczenia arbitrażowego w kraju jego pochodzenia w sytuacji, gdy orzeczenie arbitrażowe zostało wcześniej uznane (stwierdzono jego wykonalność) na terytorium RP.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?