Uchylenie lub zmiana decyzji administracyjnej w trybie art. 154 i 155 k.p.a. - OpenLEX

Kmiecik Zbigniew R., Uchylenie lub zmiana decyzji administracyjnej w trybie art. 154 i 155 k.p.a.

Artykuły
Opublikowano: PPP 2012/7-8/52-66
Autor:
Rodzaj: artykuł

Uchylenie lub zmiana decyzji administracyjnej w trybie art. 154 i 155 k.p.a.

1.System środków kontroli zewnętrznych aktów administracyjnych

Środki kontroli zewnętrznych aktów administracyjnych (zwane też środkami prawnymi) to określone w ustawie środki służące do weryfikowania i/lub wzruszania rozstrzygnięć (decyzji i postanowień), podejmowanych przez organy administracji publicznej w jurysdykcyjnym postępowaniu administracyjnym. Najogólniej, na podstawie kryterium trybu postępowania, można podzielić środki kontroli rozstrzygnięć organów administracji publicznej na środki realizowane w postępowaniu administracyjnym oraz środki realizowane w postępowaniu sądowym (przed sądami administracyjnymi lub przed sądami powszechnymi).

W systemie środków prawnych realizowanych w postępowaniu administracyjnym rozróżnia się środki zwyczajne i środki nadzwyczajne, a także środki zaskarżenia i środki nadzoru. Środki zaskarżenia uruchamiają postępowanie kontrolne na żądanie uprawnionego podmiotu (na ogół strony lub uczestnika na prawach strony). Środki nadzoru to środki, za pomocą których organ administracji uruchamia postępowanie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX