Artykuły
Opublikowano: PP 2019/9/3-5
Autor:
Rodzaj: artykuł

Uchylenie decyzji w trybie autokontroli a koszty postępowania

Dygresja nie jest z pewnością typową formą rozpoczynania artykułu, ale pozwólcie Szanowni Czytelnicy, że umieszczę ją zamiast wstępu. Artykuł będzie poruszał kwestie dotyczące postępowania przed sądami administracyjnymi, a z dniem 31.05.2019 r. weszły w życie bardzo istotne zmiany dotyczące formy komunikowania się z sądami. Przyniosła je ustawa z 10.01.2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw . Nie wiem, czy akt ten doświadczył rekordowego w polskiej legislacji vacatio legis, ale z pewnością zajmie w tej kategorii miejsce poczesne. Niemniej począwszy od ostatniego dnia maja 2019 r. możemy wreszcie korespondować z sądami administracyjnymi drogą elektroniczną, wnosić pisma, także te za pośrednictwem innych organów, a więc również inicjujące postępowanie skargi. Stwierdza to jednoznacznie dodany wspomnianą nowelizacją § 1a w art. 54ustawy z 30.08.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?