Majkowski Wojciech, Wodecki Piotr, Uchylenie art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych limitującego koszty tzw. usług niematerialnych - ocena zmiany, skutki praktyczne dla podatników, konsekwencje na przyszłość

Artykuły
Opublikowano: PP 2021/12/37-43
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Uchylenie art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych limitującego koszty tzw. usług niematerialnych - ocena zmiany, skutki praktyczne dla podatników, konsekwencje na przyszłość

Uchylenie art. 15e ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – dalej u.p.d.o.p. – w ramach Polskiego Ładu spowoduje istotne konsekwencje dla podatników, którzy uzyskali lub są w trakcie ubiegania się o uprzednie porozumienie cenowe (advance pricing agreement – APA), w postaci przede wszystkim braku wszystkich korzyści, jakie dotychczas wiązały się z uzyskaniem APA. Jednocześnie, nowe przepisy w zakresie ukrytej dywidendy oraz podatku minimalnego mogą powodować jeszcze istotniejsze skutki dla podatników zawierających transakcje kontrolowane z podmiotami powiązanymi, niż te, które wynikały z uchylanego art. 15e u.p.d.o.p.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX