Uchylanie rozstrzygnięć nadzorczych regionalnych izb obrachunkowych w praktyce sądów administracyjnych w latach 2011–2012 - OpenLEX

Pest Przemysław, Uchylanie rozstrzygnięć nadzorczych regionalnych izb obrachunkowych w praktyce sądów administracyjnych w latach 2011–2012

Artykuły
Opublikowano: FK 2013/3/55-65
Autor:
Rodzaj: artykuł

Uchylanie rozstrzygnięć nadzorczych regionalnych izb obrachunkowych w praktyce sądów administracyjnych w latach 2011–2012

Jedną z konstytucyjnych gwarancji funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego jest sądowa ochrona ich samodzielności. Ochrona ta obejmuje m.in. możliwość zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej do sądu administracyjnego z powodu jego niezgodności z prawem. Opracowanie przedstawia orzeczenia sądów administracyjnych z lat 2011–2012, uchylające akty nadzoru regionalnych izb obrachunkowych na skutek uwzględnienia skargi jednostki samorządu terytorialnego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX