Malinowski Dariusz M., Uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego jako wykładnia prawa podatkowego

Artykuły
Opublikowano: PP 2022/12/3-5
Autor:
Rodzaj: artykuł

Uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego jako wykładnia prawa podatkowego

„Minister właściwy do spraw finansów publicznych dąży do zapewnienia jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego przez organy podatkowe (...)”. Czytelnicy zapewne pamiętają to zdanie będące ustawowym obowiązkiem Ministra Finansów, z którego wywodzą się one z kolei uprawnienia do wydawania interpretacji podatkowych, indywidualnych i ogólnych. W aktualnym stanie prawnym są umiejscowione w art. 14a § 1 ustawy z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa . Jak przekłada się to na praktykę podatkową? Nie czas i miejsce na porównawcze analizy statystyczne, ale w 2021 r. oznaczało to wydanie 23.025 interpretacji indywidualnych, do których udzielania został delegowany wyspecjalizowany dział Krajowej Administracji Skarbowej – Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Podatnicy wystąpili łącznie z 31.771 wnioskami, ale ponad 8.000 to inne rozstrzygnięcia – postanowienia o odmowie udzielenia interpretacji, o pozostawieniu wniosku bez rozstrzygnięcia lub, rzadziej, o udzieleniu interpretacji...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX