Węgrzynowski Łukasz, Uchwała zarządu spółdzielni mieszkaniowej podjęta na podstawie art. 42-43 u.s.m. Część II

Artykuły
Opublikowano: PS 2013/5/63-85
Autor:
Rodzaj: artykuł

Uchwała zarządu spółdzielni mieszkaniowej podjęta na podstawie art. 42-43 u.s.m. Część II

1.Wstęp

W pierwszej części publikacji dotyczącej uchwały zarządu spółdzielni z art. 42-43 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (dalej jako u.s.m.) zostały przedstawione rozważania dotyczące odrębnej własności lokalu w stosunkach spółdzielczych przed wejściem w życie ustawy, kwestie ogólne związane ze stosowaniem art. 42-43 u.s.m., charakter prawny uchwały zarządu, jak też omówione prace legislacyjne dotyczące samej ustawy. W części drugiej zostanie przedstawiona problematyka zaskarżenia uchwały zarządu spółdzielni oraz poszczególne problemy praktyczne związane ze stosowaniem art. 42-43 u.s.m.

2.Zaskarżenie uchwały zarządu i jej skuteczność

Bardzo negatywną konsekwencją niejasnej regulacji prawnej zawartej w art. 42-43u.s.m. są wątpliwości co do podstawy prawnej zaskarżenia uchwały oraz kształtu powództwa wytoczonego w tym celu, a więc kwestii o znaczeniu kluczowym. W orzecznictwie pojawiło się przynajmniej kilka różnych poglądów na ten temat i już ta różnorodność poważnie godzi w bezpieczeństwo obrotu. Trzeba jednak...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX