Antonów Dobrosława, Uchwała rady gminy w sprawie opłaty skarbowej jako przedmiot nadzoru regionalnych izb obrachunkowych

Artykuły
Opublikowano: FK 2012/4/33-42
Autor:
Rodzaj: artykuł

Uchwała rady gminy w sprawie opłaty skarbowej jako przedmiot nadzoru regionalnych izb obrachunkowych

Działalność nadzorcza regionalnych izb obrachunkowych obejmuje między innymi uchwały podejmowane przez organy jednostek samorządu terytorialnego w sprawach podatków i opłat lokalnych, do których mają zastosowanie przepisy ordynacji podatkowej. Przedmiotem rozważań podjętych w opracowaniu jest omówienie, czy i w jakim zakresie rada gminy może w drodze uchwały regulować konstrukcję oraz zasady zapłaty opłaty skarbowej, oraz to, czy uchwały te znajdują się w zakresie właściwości rzeczowej regionalnych izb obrachunkowych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX