Łuczyński Tomasz, Tryb zbywania akcji nienotowanych w perspektywie reżimu ich dematerializacji

Artykuły
Opublikowano: PPH 2022/3/30-35
Autor:
Rodzaj: artykuł

Tryb zbywania akcji nienotowanych w perspektywie reżimu ich dematerializacji

Celem artykułu jest analiza głównych trybów realizacji czynności prawnych, w wyniku których dochodzi do przeniesienia praw z akcji emitowanych zarówno przez spółkę niepubliczną, jak i spółkę publiczną, w której występują akcje niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub niewprowadzone do obrotu w ASO (imienne i na okaziciela), z uwzględnieniem sytuacji szczególnych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX