Trwała niezdolność oskarżonego do udziału w postępowaniu jako "inna okoliczność wyłączająca ściganie" (art. 17 § 1 pkt 11 k.p.k.) - OpenLEX

Krakowiak Damian, Trwała niezdolność oskarżonego do udziału w postępowaniu jako "inna okoliczność wyłączająca ściganie" (art. 17 § 1 pkt 11 k.p.k.)

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2020/10-11/65-83
Autor:
Rodzaj: artykuł

Trwała niezdolność oskarżonego do udziału w postępowaniu jako "inna okoliczność wyłączająca ściganie" (art. 17 § 1 pkt 11 k.p.k.)

Streszczenie

W pracy wyrażono pogląd, zgodnie z którym trwała niezdolność oskarżonego do udziału w procesie, będąca wynikiem nieodwracalnej dysfunkcji organizmu (utrata funkcji, która nie może powrócić spontanicznie i nie może być przywrócona w drodze interwencji medycznej), stanowi „inną okoliczność wyłączającą ściganie” (art. 17 § 1 pkt 11 k.p.k.) i jako taka powinna powodować umorzenie postępowania. Przyjęto, że zawieszenie procesu może nastąpić z powodu choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby o przemijającym charakterze. Jeśli ciężka choroba ma charakter nieodwracalny, powinna skutkować umorzeniem.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX