Wyrzykowski Wojciech, Treść i charakter prawny umowy rezerwacyjnej na gruncie ustawy deweloperskiej

Artykuły
Opublikowano: PPH 2023/5/46-51
Autor:
Rodzaj: artykuł

Treść i charakter prawny umowy rezerwacyjnej na gruncie ustawy deweloperskiej

W dniu 20.05.2021 r. uchwalono nową ustawę o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym . Głównym celem wprowadzonej ustawy było zwiększenie ochrony praw nabywców, ustanowienie funduszu gwarancyjnego oraz dokonanie szeregu poprawek dotychczasowej regulacji tzw. ustawy deweloperskiej, które powodowały szereg wątpliwości interpretacyjnych. Jedną z nowych instytucji wprowadzonych w ustawie jest umowa rezerwacyjna, będąca przedmiotem analizy w niniejszym artykule. W szczególności w treści opracowania nie tylko wyjaśniono istotę badanej umowy, lecz także poddano analizie jej charakter prawny oraz treść. Znaczną część wywodów poświęcono również niezwykle istotnej z punktu widzenia obrotu instytucji opłaty rezerwacyjnej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX