Pinior Piotr, Transgraniczne łączenie się spółek

Artykuły
Opublikowano: PPH 2007/9/4-10
Autor:
Rodzaj: artykuł

Transgraniczne łączenie się spółek

Dyrektywa nr 2005/56/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych została uchwalona 26.10.2005 r. Dyrektywa stanowi instrument harmonizacji przepisów prawa narodowego. Wiąże państwa członkowskie, które powinny dokonać jej implementacji w przepisach prawa krajowego. Wydane na jej podstawie przepisy zachowują swój narodowy charakter i powinny zawierać taką samą zasadniczą jej treść, służąc realizacji celu dyrektywy. Państwa członkowskie UE, zgodnie z art. 19 dyrektywy, powinny wprowadzić w życie przepisy prawne, wykonawcze i administracyjne, niezbędne dla wykonania postanowień tej dyrektywy najpóźniej do 15.12.2007 r.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX