Termin ustalenia opłaty adiacenckiej - OpenLEX

Daniel Paweł, Skomra Arkadiusz, Termin ustalenia opłaty adiacenckiej

Artykuły
Opublikowano: FK 2013/6/32-42
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Termin ustalenia opłaty adiacenckiej

Autorzy w opracowaniu podejmują próbę scharakteryzowania zagadnienia, w jakim możliwe jest ustalenie opłaty adiacenckiej. W szczególności ich celem jest zwrócenie uwagi na kwestie ustalania początku biegu terminu do ustalenia tej opłaty oraz jej momentu końcowego, który w zależności od podstawy prawnej ustalenia tej opłaty liczy się do dnia wydania decyzji ostatecznej lub wydania decyzji przez organ I instancji. Autorzy wyjaśniają również kwestie wpływu wyroku sądu administracyjnego uwzględniającego skargę na losy dalszego postępowania i możliwości wydania ponownej decyzji ustalającej opłatę.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX