Małysa-Sulińska Katarzyna, Termin podjęcia postępowania w sprawie ustalenia opłaty planistycznej jako przesłanka ustalenia tej opłaty

Artykuły
Opublikowano: FK 2015/6/26-32
Autor:
Rodzaj: artykuł

Termin podjęcia postępowania w sprawie ustalenia opłaty planistycznej jako przesłanka ustalenia tej opłaty

Jedną z przesłanek ustalenia opłaty planistycznej jest podjęcie postępowania w terminie 5 lat od dnia wejścia w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany. W niniejszym artykule omówiono przedmiotową przesłankę ustalenia opłaty planistycznej, wskazując jednocześnie, czy w zakreślonym przez ustawodawcę terminie powinno nastąpić również zbycie nieruchomości oraz wydanie decyzji w sprawie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX