Bieś-Srokosz Paulina, Błasiak Patryk, Tendencja przenikania się prawa publicznego z prawem prywatnym na przykładzie porozumienia administracyjnego

Artykuły
Opublikowano: PPP 2020/7-8/134-141
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Tendencja przenikania się prawa publicznego z prawem prywatnym na przykładzie porozumienia administracyjnego

Słowa kluczowe: zadania administracji publicznej, prawne formy, prawo publiczne, prawo prywatne, porozumienie administracyjne, umowa cywilnoprawna

1.Wstęp

Dynamicznie zmieniający się katalog zadań administracji publicznej przyczynia się do nieustannej przebudowy form prawnych, którymi może posługiwać się podmiot publiczny. W konsekwencji podmioty te zaczęły korzystać, w głównej mierze, z form typowych dla prawa cywilnego. Zaznaczyć jednak trzeba, że tendencja ta nie jest aktualnie niczym nadzwyczajnym, a stanowi swoisty kierunek ewolucji działań podejmowanych przez administrację publiczną. Już w 1987 r. Zbigniew Kmieciak wyrażał przekonanie, że „powstanie nowych i rozwój tradycyjnych odmian czynności dwustronnych w administracji jest naturalnym kierunkiem ewolucji prawnych form działania i w niedalekiej przyszłości powstanie zapewne potrzeba skonstruowania zbiorowego pojęcia, obejmującego swym zakresem szczególne rodzaje czynności dwustronnych w administracji” . Oczywiście z jednej strony można...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX