Janicki Tomasz, Kociak-Janicka Natalia, Szczególne przypadki powstania obowiązku podatkowego

Artykuły
Opublikowano: PP 2023/2/10-12
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Szczególne przypadki powstania obowiązku podatkowego

Obowiązek podatkowy to jedno z podstawowych pojęć stosunku podatkowoprawnego. W przepisach ustawy z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa – dalej o.p. – jest on definiowany jako wynikająca z ustaw podatkowych nieskonkretyzowana powinność przymusowego świadczenia pieniężnego w związku z zaistnieniem zdarzenia określonego w tych ustawach . Z definicji tej wynika, że obowiązek podatkowy powstaje w związku z zaistnieniem zdarzenia określonego w ustawie. Oznacza to, że nie ma tutaj znaczenia wola podatnika ani też wola organu podatkowego. Czasami jednak zdarza się tak, że okoliczności faktyczne, które pojawiają się w działalności określonych podmiotów, nie dają się wprost przypasować do konkretnych przepisów. W takich sytuacjach pojawiają się wśród podatników wątpliwości co do sposobu prawidłowego postępowania. W efekcie, kwestie dotyczące tego podstawowego dla opodatkowania zagadnienia, są przedmiotem licznych wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej, kierowanych do Dyrektora Krajowej...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX