Sytuacja prawna inwestora w przypadku utraty prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - OpenLEX

Zwolak Sławomir, Sytuacja prawna inwestora w przypadku utraty prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Artykuły
Opublikowano: PPP 2020/4/36-45
Autor:
Rodzaj: artykuł

Sytuacja prawna inwestora w przypadku utraty prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Słowa kluczowe: proces inwestycyjny, inwestor, dysponowanie nieruchomością na cele budowlane, pozwolenie na budowę

1.Wstęp

Dysponowanie nieruchomością na cele budowlane jest jednym z obligatoryjnych elementów potrzebnych do rozpoczęcia procesu inwestycyjno-budowlanego. Warto jednak zauważyć, że w związku z wymogiem legitymizowania się dysponowaniem nieruchomością na cele budowlane może zaistnieć sytuacja, gdy inwestor na etapie procesu budowlanego utraci prawo do dysponowania nieruchomością. Wówczas taki przypadek spowoduje niepewność inwestora co do dalszej legalności prowadzenia wszelkich prac budowlanych, które uprzednio były wykonywane na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Podstawowym zagadnieniem w niniejszym opracowaniu jest zagadnienie skutków utraty przez inwestora prawa do dysponowania nieruchomością. Fakt ten ma kluczowe znaczenie z perspektywy inwestora realizującego przedsięwzięcie budowlane.

2.Charakterystyka prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Przesłanką skorzystania z prawa zabudowy nieruchomości jest wykazanie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX