Systemowa lokalizacja przepisów karnych dotyczących hazardu - OpenLEX

Wilk Leszek, Systemowa lokalizacja przepisów karnych dotyczących hazardu

Artykuły
Opublikowano: PiP 2011/10/59-65
Autor:
Rodzaj: artykuł

Systemowa lokalizacja przepisów karnych dotyczących hazardu

Polskie prawo karne skarbowe obejmuje w części szczególnej cztery kategorie przestępstw i wykroczeń skarbowych, które cechuje daleko posunięta odrębność: podatkowe, celne, dewizowe oraz w zakresie gier hazardowych. Te ostatnie wydają się mieć najmniej „skarbowy” charakter, za to mają więcej cech „kryminalnych”, co skłania do rozważenia problemu, czy powinny być zlokalizowane w prawie karnym skarbowym, czy może raczej w powszechnym.

Problematyka prawnokarna hazardu jest specyficzna, podobnie jak i sam hazard. Można powiedzieć, że jest on rodzajem rozrywki, co jest pozytywne w tym sensie, że zaspokaja potrzebę relaksu. Ten fakt jednak nie może przysłonić rozlicznych negatywnych konsekwencji wynikających z uprawiania hazardu oraz towarzyszących temu zjawisku. Są one powszechnie znane. Należą do nich: niebezpieczeństwo oszustw, bankructw, legalizacji środków finansowych pochodzących z działalności kryminalnej (czyli tzw. prania pieniędzy), penetracji ze strony zorganizowanej przestępczości,...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX