Nestoruk Igor B., Swoboda dostępu do rynku a swoboda kontraktowania w kontekście zakazu "opłat półkowych" - stan aktualny

Artykuły
Opublikowano: PPH 2015/3/25-32
Autor:
Rodzaj: artykuł

Swoboda dostępu do rynku a swoboda kontraktowania w kontekście zakazu "opłat półkowych" - stan aktualny

Przepis art. 15 ust. 1 pkt 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji obowiązuje w polskim ustawodawstwie od ponad dekady, lecz dopiero od kilku lat znalazł się w centrum uwagi zarówno praktyków, jak i przedstawicieli nauki prawa. Jego „kariera” jest wręcz zaskakująca, zważywszy, że liczba publikowanych rozstrzygnięć sądowych, w których jego interpretacja wyznacza główną oś sporu, stawia go niemal na równi z centralną normą tej ustawy, czyli z art. 3 ust. 1 u.z.n.k. Istotnie przewyższa ona także liczbę orzeczeń dotyczących takich typowych dla rynkowego współzawodnictwa deliktów, jak te dotyczące oznaczeń odróżniających (art. 5 u.z.n.k.) czy informacyjnych (art. 10 u.z.n.k.). Konieczne jest przy tym odnotowanie skarg konstytucyjnych odnoszących się do zakazu „opłat półkowych”, które przedstawiono do rozstrzygnięcia Trybunałowi Konstytucyjnemu (dalej jako TK) . Ta „popularność” jest widoczna także w piśmiennictwie, gdzie poza coraz obszerniejszymi komentarzami można obserwować liczne artykuły oraz glosy dokumentujące wzmożoną dyskusję poświęconą wykładni art. 15 ust. 1 pkt 4 u.z.n.k.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX