Malinowski Dariusz M., Świadczenie dla rozwiedzionych małżonków otrzymywane ze Stanów Zjednoczonych

Artykuły
Opublikowano: PP 2023/5/3-4
Autor:
Rodzaj: artykuł

Świadczenie dla rozwiedzionych małżonków otrzymywane ze Stanów Zjednoczonych

Na rozliczanie dochodów osiąganych za granicą zyskuje w ostatnim okresie coraz bardziej znaczący wpływ międzynarodowa umowa nazywana popularnie Konwencją MLI. Konwencja zmieniła także liczne umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania – dalej umowy o UPO – których stroną jest Polska. Szczególnie głośnym echem odbiła się zmiana w wielu istotnych z punktu widzenia dochodów osiąganych przez polskich rezydentów umowach o UPO, gdzie metodę wyłączenia (zwolnienia) z progresją zastąpiła metoda odliczenia proporcjonalnego. Pełna nazwa tego aktu to Konwencja Wielostronna implementująca środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzona w Paryżu 24.11.2016 r. Konwencja MLI została podpisana przez Polskę 29.09.2017 r., a do polskiego systemu prawnego weszła w życie 1.07.2018 r. W uproszczeniu można powiedzieć, że Konwencja zastępuje dotychczasowy Model Konwencji OECD, ma bowiem zbliżony zakres i obszar zastosowania....

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX