Artykuły
Opublikowano: EPS 2020/5/12-19
Autor:
Rodzaj: artykuł

Stosowanie środków doraźnych związanych ze zwalczaniem koronawirusa SARS-nCoV-2 przez Unię Europejską

Pojawienie się koronawirusa SARS-nCoV-2, który wywołuje chorobę nazwaną COVID-19, w listopadzie lub grudniu 2019 r. było informacją, która nie zyskała statusu publicznego w Chinach . Nawet gdyby tak było, zapewne niewiele osób mogłoby ocenić wagę tej informacji dla ludności cywilnej, gospodarki światowej i organizacji działalności państw i instytucji międzynarodowych. Dynamika rozwoju sytuacji na świecie, która nastąpiła w wyniku pojawienia się patogenu między styczniem a kwietniem 2020 r. zaskoczyła wszystkich . Wobec istniejącego zagrożenia epidemią działania podejmowane są zarówno przez państwa, jak i organizacje międzynarodowe, np. WHO czy UE. Rozważania poniższe dotyczą działań UE podjętych dla ograniczenia negatywnych skutków pandemii. Zostały one podzielone na trzy części. Pierwsza dotyczy ram traktatowych. Druga poświęcona jest obszarom i formom prawnym, w jakich środki doraźne są lub mogą być stosowane. Trzecia część jest próbą odpowiedzi na pytanie o wiarygodność i obliczalność działań UE w kontekście realizacji idei solidarności i budowania spójności działań UE oraz państw członkowskich wobec zagrożeń. Autorka próbuje odpowiedzieć na pytania, czy na obecnym etapie mierzenia się z kryzysem wywołanym epidemią SARS-nCoV-2 instytucje UE wykazują się dostateczną determinacją w procesie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa oraz czy państwa członkowskie udzielają sobie wzajemnego wsparcia w duchu solidarności, do czego obligują je postanowienia traktatowe.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?