Brzeziński Bogumił, Lasiński-Sulecki Krzysztof, Morawski Wojciech, Stosowanie regulacji GAAR do operacji dokonanych przed jej wejściem w życie. Czy walka o efektywność systemu podatkowego usprawiedliwia już wszystko?

Artykuły
Opublikowano: PP 2021/3/13-26
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Stosowanie regulacji GAAR do operacji dokonanych przed jej wejściem w życie. Czy walka o efektywność systemu podatkowego usprawiedliwia już wszystko?

Klauzula ogólna przeciwko unikaniu opodatkowania (GAAR) weszła w życie 15.07.2016 r. Dość oczywiste wydaje się stwierdzenie, że nie powinna ona działać wstecz. Zakaz wstecznego działania prawa jest mocno zakorzeniony w naszej kulturze prawnej. W wypadku polskiej GAAR prawodawca zdecydował się na nadanie jej charakteru częściowo retrospektywnego, gdyż ma ona dotyczyć powstałych po jej wejściu w życie skutków zachowań podatników, nawet zaistniałych przed tym dniem. Obecnie obserwujemy jednak coraz śmielsze próby stosowania GAAR do czynności podatników w całości dokonanych przed wejściem w życie GAAR, a nawet przed jej uchwaleniem. Działania takie muszą budzić obawy z punktu widzenia bezpieczeństwa prawnego podatników, nie tylko zresztą w kontekście GAAR.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów dostęp testowy