Gniady Lech, Stosowanie milczącego załatwienia sprawy administracyjnej w ramach realizacji kompetencji jednostek samorządu terytorialnego

Artykuły
Opublikowano: ST 2020/1-2/69-78
Autor:
Rodzaj: artykuł

Stosowanie milczącego załatwienia sprawy administracyjnej w ramach realizacji kompetencji jednostek samorządu terytorialnego

Stosowane w polskim prawie administracyjnym niejednolite instytucje oparte na milczeniu władzy przez niemalże wiek funkcjonowały rozproszone w wielu ustawach z zakresu materialnego prawa publicznego. Począwszy od 1.06.2017 r. milczące załatwienie sprawy administracyjnej jest rozwiązaniem kodeksowym, które w zamiarze ustawodawcy ma stanowić alternatywny dla decyzji administracyjnej sposób załatwienia sprawy administracyjnej. Ponieważ jednak nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego nie towarzyszyły zmiany wielu aktów prawa materialnego, powstaje istotne pytanie o relację nowych przepisów proceduralnych do norm odnoszących się do skutków milczenia administracji, rozsianych po ustawach materialnoprawnych. Co więcej, z uwagi na ograniczenie zastosowania tej instytucji wyłącznie do spraw, gdy ustawa wyraźnie tak stanowi – autor stawia pytanie o to, na ile nowe przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego należy stosować odnośnie do istniejących w prawie materialnym przypadków milczącej zgody.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX