Dauter-Kozłowska Agnieszka, Stosowanie mediacji w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym

Artykuły
Opublikowano: PPP 2020/1/71-88
Autor:
Rodzaj: artykuł

Stosowanie mediacji w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym

Słowa kluczowe: mediacja w postępowaniu administracyjnym, mediacja w postępowaniu sądowoadministracyjnym, stosowanie mediacji przez sądy administracyjne, wniosek o przeprowadzenie mediacji, niewyrażenie zgody na przeprowadzenie mediacji

1.Wstęp

Niniejszy artykuł jest próbą dokonania oceny funkcjonowania instytucji mediacji w postępowaniu administracyjnym oraz sądowoadministracyjnym, wprowadzonej ustawą z 7.04.2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw , obowiązującej od 1.06.2017 r.

Zdaniem projektodawcy, głównym celem, jaki przyświecał tym zmianom, było zbliżenie administracji do społeczeństwa, zapewnienie kształtowania stosunków administracyjnoprawnych w sposób zwiększający wpływ stron postępowania na swoje sprawy, a także na sprawy istotne dla społeczeństwa, w którym funkcjonują, czyli tzw. partycypacja społeczeństwa we władztwie administracyjnym . W konsekwencji miało to zwiększyć wzrost zaufania obywateli do organów administracji...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX