Moroń Dorota, Stosowanie klauzul społecznych w zamówieniach publicznych udzielanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Artykuły
Opublikowano: ST 2018/12/30-41
Autor:
Rodzaj: artykuł

Stosowanie klauzul społecznych w zamówieniach publicznych udzielanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Zamówienia publiczne udzielane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych, w tym jednostki samorządu terytorialnego, mogą – dzięki wykorzystywaniu rozwiązań określanych mianem klauzul społecznych – realizować również ważne cele społeczne. W artykule dokonano analizy stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych udzielanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Prezentuje on wyniki badania empirycznego dotyczącego stosowania klauzul społecznych przez samorząd terytorialny z czterech województw, przeprowadzonego w ramach projektu „Skuteczni w zamówieniach publicznych”. Wykorzystano w nim metodę desk research oraz metodę statystyczną w ujęciu ilościowym. W artykule wykazano, że samorządy terytorialne niezwykle rzadko wykorzystują klauzule społeczne, co szczególnie dotyczy mniejszych gmin. Dodatkowo najczęściej wykorzystują je jako formę zapewnienia pracownikom odpowiednich warunków pracy w postaci zatrudnienia na umowę o pracę oraz wsparcia zatrudnienia osób z grup zagrożonych marginalizacją. Konieczne jest więc wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie stosowania klauzul i wspierania celów społecznych przez społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX