Step-up w spółkach kapitałowych jako forma planowania podatkowego - OpenLEX

Seredyński Filip, Sobiech Agnieszka, Sobiech Maciej, Step-up w spółkach kapitałowych jako forma planowania podatkowego

Artykuły
Opublikowano: PPH 2013/12/44-48
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Step-up w spółkach kapitałowych jako forma planowania podatkowego

Obowiązujące przepisy regulujące skutki podatkowe likwidacji spółek handlowych, zwłaszcza spółek kapitałowych, zachęcają do dokonywania złożonych operacji mających na celu zmniejszenie ciężaru podatkowego. Przejawem tego typu optymalizacji jest sytuacja, w której wspólnicy spółek kapitałowych w celu uzyskania możliwości przeszacowania środków trwałych (step-up) ze szczególnym uwzględnieniem nieruchomości tworzą spółkę celową (spółkę matkę) i dokonują likwidacji spółki córki. Przedmiotem niniejszego artykułu jest analiza tego zagadnienia w prawie handlowym oraz podatkowym .

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX