Status pracowników samorządowych w razie utworzenia nowej jednostki samorządu terytorialnego - rozważania na tle art. 43a-43c... - OpenLEX

Wujczyk Marcin, Status pracowników samorządowych w razie utworzenia nowej jednostki samorządu terytorialnego - rozważania na tle art. 43a-43c ustawy o pracownikach samorządowych

Artykuły
Opublikowano: ST 2014/7-8/97-103
Autor:
Rodzaj: artykuł

Status pracowników samorządowych w razie utworzenia nowej jednostki samorządu terytorialnego - rozważania na tle art. 43a-43c ustawy o pracownikach samorządowych

Na mocy ustawy z 26.05.2011 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw do ustawy o pracownikach samorządowych wprowadzono rozdział 4a. Zawarte w tym rozdziale przepisy (art. 43a–43c) miały na celu uregulowanie statusu pracowników samorządowych jednostek samorządu terytorialnego ulegających przekształceniu. W artykule autor omawia problemy, jakie wyłaniają się na tle wyżej przywołanych przepisów.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX