Skorupa Przemysław, Wróblewska Katarzyna, Stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej a VAT - uwagi na tle przepisów rozporządzenia Rady (UE) Nr 282/2011 oraz orzecznictwa TSUE, cz. 1

Artykuły
Opublikowano: PP 2013/7/23-28
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej a VAT - uwagi na tle przepisów rozporządzenia Rady (UE) Nr 282/2011 oraz orzecznictwa TSUE, cz. 1

W ramach niniejszego artykułu autorzy omawiają definicje stałego miejsca prowadzenia działalności, wprowadzone na mocy rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) Nr 282/2011, z uwzględnieniem dotychczasowego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE. Ponadto opisują szczegółowo sytuacje, w których definicje te są stosowane.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX