Stabilność prawa. Zadanie na dziś czy na wczoraj? - OpenLEX

Stępień-Załucka Beata, Stabilność prawa. Zadanie na dziś czy na wczoraj?

Artykuły
Opublikowano: PPP 2017/12/9-22
Autor:
Rodzaj: artykuł

Stabilność prawa. Zadanie na dziś czy na wczoraj?

1.Wstęp

Zgodnie z art. 10 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej władzę ustawodawczą w Polsce sprawuje Sejm i Senat. W przeważającej mierze odbywa się to w drodze uchwalania przepisów prawa, z tym że niektóre z nich funkcjonują w pierwotnej postaci przez wiele lat, podczas gdy inne zostają poddawane nowelizacjom wkrótce po ich wejściu w życie, a niekiedy nawet jeszcze wcześniej, tj. przed ich wejściem w życie .

To, czy konkretna ustawa wpisze się w nurt stabilności (tj. będzie obowiązywała, kontynuowana, bez konieczności wprowadzania istotnych zmian, dostosowań) , czy też nie, zależy od wielu czynników. Wśród nich trzeba wymienić przyszłe warunki polityczne, działania podejmowane przez organy stosujące prawo oraz inne – związane ze specyfiką prawa i samej dziedziny poddawanej regulacji, jak np. właściwy dla niej horyzont czasowy podejmowanych przez jednostkę działań czy stopień ryzyka związany z uwarunkowaniami społecznymi lub gospodarczymi, które uzasadniać będą zmianę prawodawstwa ....

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX