Środki zaskarżenia w postępowaniu cywilnym w świetle ustawy nowelizującej z 16 września 2011 r. - ogólna charakterystyka zmian - OpenLEX

Grzegorczyk Paweł, Środki zaskarżenia w postępowaniu cywilnym w świetle ustawy nowelizującej z 16 września 2011 r. - ogólna charakterystyka zmian

Artykuły
Opublikowano: PS 2012/4/5-21
Autor:
Rodzaj: artykuł

Środki zaskarżenia w postępowaniu cywilnym w świetle ustawy nowelizującej z 16 września 2011 r. - ogólna charakterystyka zmian

I.Wprowadzenie

Ustawa z 16 września 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw wprowadza do Kodeksu postępowania cywilnego ponad sto zmian. Najważniejsze z nich dotyczą likwidacji postępowania odrębnego w sprawach gospodarczych , środków skupienia materiału procesowego , uczestnictwa w postępowaniu cywilnym organizacji społecznych (pozarządowych) oraz wprowadzenia nowego, nawiązującego do rozwiązań romańskich, sposobu egzekucji świadczeń niepieniężnych polegających na działaniu lub zaniechaniu .

Wśród zagadnień objętych ustawą nowelizującą znajduje się również problematyka środków zaskarżenia. Nie są to modyfikacje, które rzutowałyby na model środków zaskarżenia lub z innego względu miałyby zasadnicze, przekrojowe znaczenie. Uznano, że po zmianach dokonanych w roku 2004 rozwiązania w zakresie konstrukcji środków zaskarżenia nie wymagają na obecnym etapie zasadniczej korekty. Nowości zawarte w ustawienowelizującej mają przeważnie punktowy charakter,...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX