Gonet Wojciech, Środki nadzorcze w Prawie bankowym

Artykuły
Opublikowano: PPP 2010/4/6-16
Autor:
Rodzaj: artykuł

Środki nadzorcze w Prawie bankowym

1.Uwagi wprowadzające

Banki należą do przedsiębiorstw, których działalność ma istotne znaczenie dla gospodarki każdego kraju. Pogorszenie się kondycji finansowej banków prowadzi do wielu negatywnych skutków, np. utrudnia dostęp do kapitału dla przedsiębiorców oraz osób fizycznych. Jeszcze bardziej negatywne skutki wywołuje upadek banku. Często prowadzi on do tzw. efektu domina. Podmioty gospodarcze współpracujące z upadłym bankiem mają trudności, np. z bieżącym prowadzeniem rozliczeń, pozyskaniem kapitału na proces inwestycyjny dotychczas finansowany przez upadły bank. Skutkiem upadłości banku jest m.in. panika depozytariuszy, którzy boją się, że utracą środki zdeponowane w innych bankach. Rozwiązują oni umowy o rachunki lokat terminowych z obawy, że ich banki też mogą zostać postawione w stan upadłości. Gwałtowne zmniejszenie depozytów w bankach skutkuje pogorszeniem ich płynności finansowej - maleje kwota środków pieniężnych na rynku kapitałowym. Między innymi z tych względów działalność banków poddana...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX