Kotowski Wojciech, Sprawiedliwości stało się zadość. Studium pewnego przypadku

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2021/5/122-144
Autor:
Rodzaj: artykuł

Sprawiedliwości stało się zadość. Studium pewnego przypadku

Streszczenie

Do prezentacji przemyśleń utrwalonych artykułem Autor wybrał konfigurację wypadków drogowych, w toku rozpoznawania których najczęściej dochodzi do pomyłek, zarówno w aspekcie należytego poznania okoliczności ich zaistnienia, jak i przebiegu. Autor wywodzi, że kluczem do poznania prawdy materialnej w przedmiotowym zakresie, a więc otwierającym drzwi do słusznego rozstrzygnięcia, jest wykonywanie czynności w warunkach pełnej realizacji reguł sztuki na wszystkich etapach postępowania, zarówno przedprocesowego, jak i procesowego. Życzeniem Autora jest utrwalanie rezultatów procesów w myśl tytułowej wymowy opracowania.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX