Wlaźlak Katarzyna, Spór o zakaz corrida de toros

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2019/6/89-115
Autor:
Rodzaj: artykuł

Spór o zakaz corrida de toros

Streszczenie

Wprowadzony zakaz walk z bykami na Wyspach Kanaryjskich, w Katalonii i na Balearach oraz ustanowione ograniczenia dotyczące udziału w tauromachii w Galicji i w miastach z regionów nieobjętych zakazem korridy, nasiliły spór o jej powszechną delegalizację. Problem budzi zainteresowanie we wszystkich państwach z tego samego kręgu kulturowego co Hiszpania, z porównywalnymi systemami wartości i wzorcami zachowań w procesach stanowienia i stosowania prawa. W ostatniej dekadzie, kiedy w systemach prawnych innych państw kształtowały się tendencje do przyjmowania coraz bardziej dolegliwych sankcji – karnych i administracyjnych – dla sprawców czynów okrutnego traktowania zwierząt, hiszpański prawodawca uznał widowiska krwawych walk z bykami za niematerialne dziedzictwo kulturowe Hiszpanii. Zważywszy na przyjętą tradycję corrida de toros, zabicie w niej byka nie jest kwalifikowane jako czyn zabroniony, nie ma tu zastosowania art. 337 Código Penal typizujący przestępstwo znęcania się nad zwierzętami. Jedynie działania podejmowane przez część hiszpańskich comunidades autónomas, idące w kierunku modyfikacji lub zniesienia korridy, pozwalają mieć nadzieję, że pojawi się szersza dyskusja o problemie niehumanitarnego traktowania byków, zarazem stanowiąca asumpt do wprowadzenia powszechnego zakazu corrida de toros.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX