Spis z natury w podatku dochodowym od osób fizycznych – wybrane problemy praktyczne - OpenLEX

Malinowski Dariusz M., Spis z natury w podatku dochodowym od osób fizycznych – wybrane problemy praktyczne

Artykuły
Opublikowano: PP 2017/10/3-5
Autor:
Rodzaj: artykuł

Spis z natury w podatku dochodowym od osób fizycznych – wybrane problemy praktyczne

Spis z natury to instytucja na trwałe związana z prowadzeniem działalności w jakiejkolwiek formie. W zależności od rodzaju i specyfiki tejże działalności może stanowić dość kłopotliwy, wymagający sporego zaangażowania organizacyjnego obowiązek. Mam na myśli działalność producentów, niektórych, wykorzystujących znaczącą ilość materiałów, usługodawców oraz handlowców. Z pozoru mogłoby się wydawać, że instytucja ta doczekała się wystarczająco wielu opracowań, aby nie budzić wątpliwości w kwestii prawidłowego stosowania. Praktyka wskazuje jednak na inne doświadczenia. W artykule skoncentruję się na praktycznych problemach dotykających w tym zakresie podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, u których podstawową księgą podatkową jest podatkowa księga przychodów i rozchodów (dalej będę się posługiwał także skrótami „księga” lub „pkpir”).

Spis z natury to z jednej strony instytucja o wymiernym materialnym znaczeniu przy określaniu podstawy opodatkowania w podatku dochodowym, a z...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX