Szlęzak Andrzej S., Solidarna odpowiedzialność wspólników spółki jawnej za zobowiązania spółki - uwagi na tle orzecznictwa Sądu Najwyższego

Artykuły
Opublikowano: PS 2011/3/5-19
Autor:
Rodzaj: artykuł

Solidarna odpowiedzialność wspólników spółki jawnej za zobowiązania spółki - uwagi na tle orzecznictwa Sądu Najwyższego

1.

W ostatnich latach kwestia od-powiedzialności wspólnika spółki jawnej za zobowiązania spółki była kilkakrotnie przedmiotem zainteresowania Sądu -Naj-wyższego, zwłaszcza w kontekście zarzutów, jakie wspólnik może podnosić wobec roszczenia skierowanego przeciwko niemu przez wierzyciela spółki jawnej. W szczególności, w wyrokach z 8 maja 2008 r. oraz 16 czerwca 2010 r. sąd ten rozważył relację pomiędzy art. 372 k.c. i art. 35 § 1 k.s.h., dochodząc do wniosku, że w sporze wytoczonym przez wierzyciela spółki przeciwko wspólnikowi ten ostatni nie może powołać się na „własny” zarzut przedawnienia, jeśli wcześniej doszło do przerwania biegu przedawnienia w stosunku do spółki wskutek wytoczenia powództwa przeciwko spółce (a zarazem nie wytoczono powództwa przeciwko wspólnikowi). Uzasadniając to ostatnie stanowisko, sąd wyraził pogląd, że norma art. 372 k.c. nie znajduje w takim -przypadku zastosowania, bowiem ustępuje wobec szczególnego uregulowania zawartego w art. 35 § 1 k.s.h. . Wspólnik...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX