Majdowski Filip, Sola scriptura czy w drodze wykładni – zasada rynkowości jako quasi-ogólna klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania? cz. 2

Artykuły
Opublikowano: PP 2018/8/30-35
Autor:
Rodzaj: artykuł

Sola scriptura czy w drodze wykładni – zasada rynkowości jako quasi-ogólna klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania? cz. 2

W pierwszej części niniejszego artykułu została przedstawiona tematyka pominięcia skutków podatkowych transakcji na potrzeby cen transferowych (ang. non-recognition) w rozumieniu Wytycznych OECD w sprawie cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz administracji podatkowych – dalej Wytyczne OECD – w wersji obowiązującej do 2010 r. W drugiej części artykułu analiza ta zostanie uzupełniona o przedstawienie najnowszego stanowiska OECD wyrażonego w Wytycznych OECD z 2017 r., po czym zostanie omówiony aktualny stan prawny polskich regulacji cen transferowych oraz wstępne wnioski co do ewentualnego uprawnienia do powołania się na koncepcję non-recognition w tymże stanie prawnym.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX