Artykuły
Opublikowano: PS 2014/7-8/51-63
Autor:
Rodzaj: artykuł

Służebność przesyłu na gruntach podmiotów konfesyjnych w Polsce. Zagadnienia wybrane

Urządzenia przesyłowe, tj. urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej, energii cieplnej, programów radiowych, telewizyjnych itd. , bywają lokalizowane na nieruchomościach stanowiących własność różnych podmiotów, w tym na nieruchomościach należących do wspólnot religijnych. Określona w art. 3051 k.c. służebność przesyłu nie zawiera żadnych ograniczeń podmiotowych w odniesieniu do właścicieli, których nieruchomości mogą być tą służebnością obciążone. W świetle prawa cywilnego służebność przesyłu może być zatem - co do zasady - ustanawiana również na nieruchomościach stanowiących własność podmiotów konfesyjnych.

Kościoły i związki wyznaniowe jako osoby prawne działające na obszarze RP obowiązane są do przestrzegania przepisów prawa polskiego. Równocześnie jednakże obowiązane są do przestrzegania regulacji własnych, zawartych w ich prawie wewnętrznym.

Taki stan rzeczy skłania do pytania, czy regulacje wewnętrzne wspólnot religijnych w...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?