Warczyński Paweł, Skuteczność małżeńskiej umowy majątkowej wobec osób trzecich w ujęciu prawnoporównawczym

Artykuły
Opublikowano: PS 2010/10/48-60
Autor:
Rodzaj: artykuł

Skuteczność małżeńskiej umowy majątkowej wobec osób trzecich w ujęciu prawnoporównawczym

I.Uwagi wprowadzające

Celem niniejszego opracowania jest omówienie najważniejszych zagadnień związanych ze skutecznością małżeńskiej umowy majątkowej wobec osób trzecich, na gruncie przepisów polskiego Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz zaprezentowanie kilku modeli skuteczności intercyzy wobec osób trzecich, jakie obowiązują w systemach prawnych państw europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów prawnych obowiązujących w Republice Federalnej Niemiec i Francji.

Na wstępie niniejszych rozważań należy stwierdzić, że w zakresie przepisów regulujących małżeńskie umowy majątkowe ustawodawca nowelą Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z 17 czerwca 2004 r. wprowadził wiele istotnych zmian, których celem było dostosowanie powyższych przepisów do standardów gospodarki wolnorynkowej, potrzeb małżonków i zapewnienia szerszej ochrony wierzycieli jednego z małżonków. Nowelizacja ta w zakresie umownych ustrojów majątkowych obejmowała wprowadzenie definicji legalnej małżeńskiej umowy majątkowej oraz poszerzenie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX