Sadza Arkadiusz, Skarga na czynności referendarza sądowego pełniącego funkcję sędziego-komisarza po nowelizacji z 28.05.2021 r.

Artykuły
Opublikowano: PPH 2022/5/39-46
Autor:
Rodzaj: artykuł

Skarga na czynności referendarza sądowego pełniącego funkcję sędziego-komisarza po nowelizacji z 28.05.2021 r.

Artykuł został poświęcony nowelizacji przepisów o skardze na czynności referendarza sądowego pełniącego funkcję sędziego-komisarza dokonanej ustawą z 28.05.2021 r. z dniem 1.12.2021 r. Zwrócono uwagę, że zmiany te weszły w życie niedługo po upływie roku od rozpoczęcia obowiązywania unormowań dotyczących tego środka zaskarżenia. Pierwotnie uchwalone przepisy o skardze, obowiązujące zaledwie od 24.03.2020 r., wymagały zatem zdaniem ustawodawcy szybkiej modyfikacji. W artykule podjęto więc próbę oceny, czy ich zmiany doprowadziły do wyeliminowania wszystkich mankamentów pierwszej wersji regulacji ustawowej w omawianym zakresie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX