Burczyński Tomasz, Dudra Dariusz, Sankcje w podatku od towarów i usług a prawo wspólnotowe

Artykuły
Opublikowano: PP 2006/8/31-37
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Sankcje w podatku od towarów i usług a prawo wspólnotowe

Niniejszy artykuł stanowi kolejny głos w dyskusji toczącej się wokół pytania, czy dodatkowe zobowiązanie podatkowe unormowane w art. 109 ust. 1, 5, 6 i 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług jest podatkiem zharmonizowanym, podlegającym przepisom wspólnotowym, czy też pozostaje poza systemem podatku od wartości dodanej, ujętym w dyrektywach VAT. Na ten temat wypowiadano się już na łamach "Przeglądu Podatkowego" w numerze 5 i 7 z 2006 r. . Z uwagi na przeważające opinie, że ta sankcja jest niezgodna z przepisami wspólnotowymi, planuje się - w ramach reformy prawa podatkowego - rezygnację z tej instytucji, poczynając od 2007 r. Autorzy niniejszego tekstu zajmują jednakże stanowisko, że dodatkowe zobowiązanie podatkowe nie jest sprzeczne z unijnymi dyrektywami VAT.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX