Czarnow Sławomir, Samorządowe osoby prawne - perspektywa nowej regulacji

Artykuły
Opublikowano: ST 2009/7-8/38-49
Autor:
Rodzaj: artykuł

Samorządowe osoby prawne - perspektywa nowej regulacji

Samorządowe osoby prawne mają szczególny status - stanowią, z wyjątkiem przedsiębiorstw i spółek handlowych, sektor finansów publicznych podlegający m.in. ustawie o dostępie do informacji publicznej oraz, jeśli prowadzą działalność gospodarczą, ustawie - Prawo zamówień publicznych. Jednak brak ustawowej definicji samorządowej osoby prawnej oraz sprzeczne orzecznictwo utrudniają egzekwowanie obowiązków antykorupcyjnych ciążących na kierownikach tych osób, co z innej strony może podważać zaufanie do państwa i prawa. Autor podejmuje próbę zdefiniowania tego pojęcia oraz wskazuje na konieczność wprowadzenia jasnych regulacji w tym zakresie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX