Artykuły
Opublikowano: PP 2015/7/35-45
Autor:
Rodzaj: artykuł

Samochody służbowe wykorzystywane do celów prywatnych a podatki dochodowe

Używanie samochodów służbowych do celów prywatnych od lat budzi wiele wątpliwości i jest przedmiotem licznych interpretacji organów podatkowych w zakresie podatków dochodowych oraz podatku od towarów i usług. Od 1 kwietnia 2014 r. ustawodawca uregulował powyższą kwestię dla celów VAT, a z dniem 1 stycznia 2015 r. wprowadzono przepisy odnośnie do ustalania wartości świadczenia z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – dalej u.p.d.o.f. Nowe przepisy rozwiewają część niejasności, ale jednocześnie generują nowe obszary możliwości interpretacyjnych. Ponadto zagadnienie samochodów służbowych wykorzystywanych do celów prywatnych bardzo wyraźnie pokazuje silną relację między podatkami dochodowymi oraz podatkiem od towarów i usług. Co więcej, oddziaływanie to prowadzi również do sprzecznych interpretacji organów podatkowych, które tę samą sytuację oceniają diametralnie inaczej dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku od towarów i usług.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?