Taładaj Hubert, Rozważania de lege lata i de lege ferenda na bazie pierwszych doświadczeń z funkcjonowania Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem

Artykuły
Opublikowano: PPP 2021/4/100-112
Autor:
Rodzaj: artykuł

Rozważania de lege lata i de lege ferenda na bazie pierwszych doświadczeń z funkcjonowania Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem

Słowa kluczowe: Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem, polityka młodzieżowa, reprezentacja dzieci i młodzieży, dialog obywatelski, organ doradczy

1.Wprowadzenie

Partycypacja młodego pokolenia cieszy się stopniowo rosnącym zainteresowaniem władz publicznych, co widać w takich działaniach jak m.in. organizacja w Międzynarodowy Dzień Dziecka corocznej sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży , ustawowe uregulowanie młodzieżowych rad gmin oraz przyjęcie Strategii Państwa dla Młodzieży na lata 2003–2012 (obecnie trwają konsultacje w zakresie nowej Strategii ). Wraz ze zwiększonym zaangażowaniem organów reprezentujących dzieci i młodzież na poziomie lokalnym, co obrazuje chociażby rosnąca liczba młodzieżowych rad gmin na terenie Polski , władze państwowe przedsięwzięły wysiłki w zakresie powołania stałych instytucji młodzieżowych na szczeblu centralnym. Najpierw w 2016 r. utworzono Radę Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej (dalej – RDiM), a trzy lata później zrealizowano postulat powołania ustawowego organu z...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX