Jaskuła Lidia Katarzyna, Rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji dotyczących epidemii COVID-19 – czy prawo radzi sobie z rzeczywistością? (wybrane uwagi de lege lata, de lege ferenda i propozycja działań)

Artykuły
Opublikowano: PiP 2023/2/112-131
Autor:
Rodzaj: artykuł

Rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji dotyczących epidemii COVID-19 – czy prawo radzi sobie z rzeczywistością? (wybrane uwagi de lege lata, de lege ferenda i propozycja działań)

1. Uwagi wstępne. Rozprzestrzenianiu się wirusa Sars-CoV-2 od początku towarzyszy wirus dezinformacji . Zjawisko to rodzi realne zagrożenia dla chronionych prawem wartości. Rozwój nowoczesnych mediów, w tym globalnych mediów społecznościowych, działających głównie w oparciu o sieć internetową, sprawia, że dezinformacja jest poważnym wyzwaniem. Rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji dotyczących epidemii COVID-19 jest jej przykładem i ma charakter ogólnoświatowy .

Na gruncie prawa zagadnienie dezinformacji może być analizowane z perspektywy przysługującej każdemu wolności wypowiedzi, a główny problem ujęty jest w pytaniu: Czy rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji na temat epidemii COVID-19 jest uprawnionym korzystaniem z wolności wypowiedzi czy przekroczeniem jej granic i czy prawo radzi sobie z tą rzeczywistością?

Podejmując ten problem, warto postawić pytania szczegółowe. Co jest istotą rozpowszechniania nieprawdziwych informacji dotyczących epidemii COVID-19? Czy aktualnie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX