Wosiak Kacper, Rozporządzenie udziałami w spółce z o.o. stanowiącymi przedmiot wspólności - uwagi na tle postanowień Sądu Najwyższego z 12.01.2018 r., II CSK 220/17 oraz z 8.05.2019 r., V CSK 109/18

Artykuły
Opublikowano: PS 2020/7-8/113-125
Autor:
Rodzaj: artykuł

Rozporządzenie udziałami w spółce z o.o. stanowiącymi przedmiot wspólności - uwagi na tle postanowień Sądu Najwyższego z 12.01.2018 r., II CSK 220/17 oraz z 8.05.2019 r., V CSK 109/18

Słowa kluczowe: spółka z o.o., udział w spółce z o.o., rozporządzenie udziałem w spółce z o.o.

1.Wstęp

Niniejsze opracowanie dotyczy rozporządzania udziałami w spółce z o.o. objętymi wspólnością. Określając zakres artykułu bardziej precyzyjnie, jego przedmiotem jest zagadnienie rozporządzania udziałami w spółce z o.o. przez jednego z współuprawnionych w sytuacji, gdy wobec spółki wspólnikiem jest wyłącznie ta osoba. Chodzi więc o układ, gdy tylko jeden z współuprawnionych jest legitymowany formalnie względem spółki. Celem opracowania jest uzasadnienie stanowiska, że w przedstawionej konfiguracji rozporządzenie udziałami wymaga działania pozostałych współuprawnionych – stosownego ze względu na rodzaj wspólności i obowiązujące reguły zarządu wspólnym prawem. Mogłoby się wydawać, że postawione zadanie nie jest problematyczne, a zarysowane zagadnienie kontrowersyjne. Okazuje się, że tak nie jest. Przyczynkiem dla zajęcia się postawionym problemem są dwa postanowienia Sądu Najwyższego, w których...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX