Rogala Elżbieta, Rozliczenie VAT od komputerów przenośnych po 1.07.2015 r.

Artykuły
Opublikowano: FK 2015/6/60-62
Autor:
Rodzaj: artykuł

Rozliczenie VAT od komputerów przenośnych po 1.07.2015 r.

Począwszy od 1.07.2015 r. nabywca komputerów przenośnych, tj. wyłącznie takich, jak: laptopy, notebooki i tablety, będący czynnym podatnikiem VAT, nabywa je bez podatku VAT, czyli po cenie netto. Jednakże bez względu na to, w jakich celach dokonuje ich zakupu, musi je opodatkować stawką VAT 23%. Następnie kwotę tego podatku musi zadeklarować w swojej deklaracji VAT-7 w miesiącu ich zakupu. W przypadku nabycia komputerów przenośnych w ramach zamówienia publicznego, tj. umów zawartych przed 1.07.2015 r., zamawiający je jest uprawniony do wystąpienia z żądaniem obniżenia wynagrodzenia dostawcy komputerów przenośnych o kwotę podatku VAT, którą obowiązany jest rozliczyć zamiast dostawcy tych komputerów na podstawie przepisów ustawy o VAT.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX